Στρατηγικός Συνεργάτης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 συνεργάζεται αποκλειστικά με την ARAG SE,τα προγράμματα της οποίας προωθεί και διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Η ARAG SE και η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, συνεργάζονται στενά και συντονισμένα και έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, με στόχο να σταθούν αρωγοί στον άνθρωπο-πολίτη-καταναλωτή και να τον υποστηρίζουν όταν υφίστανται παραβιάσεις στα νόμιμα και κατοχυρωμένα δικαιώματα του.

Η ARAG είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη με έδρα το Ντύσσελντορφ και 60 υποκαταστήματα στις υπόλοιπες πόλεις της Γερμανίας . Η ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών στα χρόνια μετά τον πόλεμο και η συχνότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών δημιούργησε την ανάγκη για την επέκταση της δραστηριότητας της και σε άλλες χώρες.

Κοινές εταιρικές αρχές και της ARAG και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24, είναι η δικαιοσύνη, η πειθαρχία, το πρωτοποριακό πνεύμα, η διορατικότητα, η δράση, η διαφάνεια, και η καινοτομία.

arag logo

Προσανατολισμός και των δύο επιχειρήσεων στο αποτέλεσμα, στη μακροπρόθεσμη σκέψη και στο σεβασμό του πελάτη. Σήμερα μετά από 75 χρόνια σκληρής, επίμονης, επίπονης και αποδοτικής εργασίας, η ARAG αντιπροσωπεύεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσφέροντας τις πλέον σύγχρονες καλύψεις στο κλάδο της Νομικής Προστασίας.

Θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα διατηρεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γραφεία δε διακανονισμού ζημιών, στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς το 1992 βρήκε την ARAG να αντιπροσωπεύεται σε όλες τις χώρες της Κοινότητας, γιατί η πολιτική της από χρόνια ήταν η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πελατών της όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο . Έτσι και στη χώρα μας η ARAG κάνει αισθητή την παρουσία της από το 1972. Πολλαπλασιαστής της όλης προσπάθειας η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, που προωθεί τα προγράμματα της ARAG με πλήρη επιτυχία, αναδεικνύοντας το όφελός τους στον πολίτη.

Η πρώτη κάλυψη της ARAG ήταν η Νομική Προστασία οχήματος. Οι ανάγκες όμως της αγοράς οδήγησαν την εταιρία στην επέκταση των προγραμμάτων της. Έτσι σήμερα με την συνεργασία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24, προσφέρονται στην αγορά προγράμματα που καλύπτουν όλους τους τομείς της ιδιωτικής όσο και της οικονομικής ζωής όπως ατομική, οικογενειακή, Νομική Προστασία ελεύθερων επαγγελματιών, κατοικιών και πολλά άλλα.

Η ARAG και η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχουν δημιουργήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό κοινό. Γιατί εμπιστοσύνη είναι η βεβαιότητα του αισθήματος, ότι κάποιος που είναι ισχυρός και ειδικός θα επέμβει αμέσως και σε 24ωρη βάση, σε οποιαδήποτε νομική εμπλοκή.

Εμπιστοσύνη επίσης και για τις δύο εταιρίες σημαίνει τη βεβαιότητα, να είναι κανείς άριστα εξοπλισμένος για όλες τις νομικές διαφορές, χωρίς το φόβο των δυσβάστακτων εξόδων.

Η ARAG ολοκλήρωσε το 2012 τη μετατροπή της παλιάς δομής στη νέα μορφή και είναι πλέον ARAG SE, δηλαδή ευρωπαϊκή εταιρία, ολοκληρώνοντας έτσι την στρατηγική της διεθνοποίησής της.