ΣμηΕΑ (drones)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμηΕΑ ( drones) και του χειριστή αυτών

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) είναι μία σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με πάρα πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες αλλά και κινδύνους που διατρέχουν όσοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς λόγους.

Τα drones είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό ή ψυχαγωγικό εργαλείο από το οποίο όμως ενδέχεται να προκύψουν προς τρίτους υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες. Θέματα δηλαδή που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες –χειριστές –εκμεταλλευόμενους για παραπομπή στα ποινικά, διοικητικά, καθώς επίσης για κλήσεις σε απολογίες –έγγραφες εξηγήσεις και πρόστιμα από Υ.Π.Α.

Η ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας και λοιπών ασφαλιστικών κινδύνων από την χρήση ΣμηΕΑ ( drones ), είναι πολύτιμη και επιβεβλημένη, καθώς προστατεύει, προφυλλάσει και θωρακίζει πλήρως τον χειριστή και ιδιοκτήτη από το σύνολο των κινδύνων.

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24

πρωτοπόρος και ανταποκρινόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς και αφού φυσικά έλαβε υπόψη της την τελευταία νομοθεσία για τα drones, προσφέρει στην αγορά το νέο και άκρως εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας της ARAG για τους ιδιοκτήτες και τους εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (drones).

Ένα πρόγραμμα καινοτόμο, εναρμονισμένο με τις διατάξεις, πολύτιμο, με προτεραιότητα στο να αποκρούσει και να εξαλείψει πλήρως τους κινδύνους που μπορεί να γεννηθούν από την χρήση των drones.

Η Νομική Προστασία ΣμηΕΑ (drones) καλύπτει τον ιδιοκτήτη –χειριστή – εκμεταλλευόμενο για τις περιπτώσεις:

1. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. Π.χ. πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο drone από ευθύνη τρίτου.

2. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτου ή τραυματισμού προσώπου, παράβασης κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας, ειδικών νόμων και κανονισμών της Υ.Π.Α. κτλ.

3. Για την ακρόαση, την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπομνημάτων στην Υ.Π.Α. και ειδικότερα στην κατά περίπτωση αρμόδια διεύθυνση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον εκδότη της σχετικής απόφασης.

4. Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στην περίπτωση αφαίρεσης της άδειας χειριστή, της ειδικής άδειας πτήσης, ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλoϊας εφόσον πληροί το drone ή ο χειριστής, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη –χειριστή – εκμεταλλευόμενου drones και αφορά την επισκευή, την συντήρηση ή την εγγύηση του. Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Νομικής Προστασίας.

6. Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου drone με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την αστική ευθύνη και λοιπές καλύψεις.

7. Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας.

*Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για πτήσεις στον Ελληνικό εναέριο χώρο και υφίσταται αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

  • Αμοιβές των δικηγόρων.
  • Τα δικαστικά έξοδα.
  • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
  • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
  • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.