Δικαστικοί Επιμελητές

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει την δυνατότητα να προωθεί ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες ειδικών ομάδων ασφάλισης όπως των Δικαστικών Επιμελητών.

 

Νομική Προστασία Δικαστικών Επιμελητών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του δικαστικού επιμελητή.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Η κάλυψη αυτή ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

 • για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
 • για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη επιχείρηση
 • για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας
 • για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος
 • για διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων
 • για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα
 • για την απόκρουση απαιτήσεων που έχουν σχέση με την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που καλύπτονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις Ιδιοκτήτες Λεωφορείων »