Φυσιοθεραπευτές

Επί αιώνες ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις ιδιότητες του ήλιου, της κίνησης και του νερού για να θεραπεύσει τις παθήσεις του. Ωστόσο η φυσικοθεραπεία αναπτύχθηκε σε αυτοτελή θεραπευτικό κλάδο κυρίως μετά τον Α' και περισσότερο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Φυσιοθεραπευτών, βρίσκεται δίπλα στον Φυσιοθεραπευτή για να συνεχίσει να εφαρμόζει την επιστήμη του.

 

Νομική Προστασία Φυσιοθεραπευτών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή, την οποία ασκεί ως υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα και την οποία ασκεί νομίμως.

ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,
 • ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
 • μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού,
 • έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς
 • μη τήρηση βιβλίων ασθενών
 • μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου
 • χορήγησης ιατρικών συμβουλών
 • κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.

Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, την ΕΔΕ και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου ασφαλιστικής εταιρίας καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων, εναντίον του για την ίδια αιτία.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλύπτεται η παραφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου φυσικοθεραπευτή, που παρέχει τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς διεκδικήσεις έναντι του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και οι αξιώσεις κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
 • Βλαπτικές μεταβολές
 • Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
 • Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών κλπ
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
 • Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής έρευνας κλπ
 • Δυσμενής μετάθεση
 • Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.