Ιδιοκτήτες Λεωφορείων

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει την δυνατότητα να προωθεί ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες των ιδιοκτητών λεωφορείων.

 

Νομική Προστασία Ιδιοκτητών Λεωφορείων

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη λεωφορείου.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, ή ο εκάστοτε οδηγός, εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:

 • τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του
 • την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος
 • τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα)
 • τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου
 • τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα
 • την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός
 • την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
 • τα έξοδα μισθώσεως ταξί
 • το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου εξ' αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω.

Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου.

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.

Την διεκδίκηση της ιδίας συμμετοχής από την μικτή ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του.

Στα Πλαίσια Της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας:

Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η Νομική Προστασία του οχήματος και σαν επαγγελματικού μέσου, και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος και ασφαλής.

 • Κατηγορίες για μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων και προσωπικού (ρεπό, υπερωρίες κλπ).
 • Μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών.
 • Μεταφορά επί κομίστρων.
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων για μη πληρωμή εισιτηρίων, κομίστρων ή άλλων αποζημιώσεων.

Έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Η κάλυψη ισχύει σε Ελλάδα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 26.000€. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Ο ιδιοκτήτης του οχήματος - ασφαλισμένος μας - , οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του το όχημα καθώς και οι συνεπιβαίνοντες.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δικαστικοί Επιμελητές