Άρθρα

Ως γνωστόν το πιο αδύναμο μέρος μίας σύμβασης "μειονεκτεί" έναντι του ισχυρότερου μέρους, όπως λ.χ. σε μία δανειακή σύμβαση η τράπεζα ως δανείστρια έχει "το πάνω χέρι" έχοντας στο πλευρό της ομάδα δικηγόρων-συμβούλων κτλ. ενώ ο μέσος δανειολήπτης μπορεί να μην έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε ανά πάσα στιγμή έναν δικηγόρο στο πλευρό του.

Η νομοθετική πολιτική κάθε χώρας στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας του εργατικού της δυναμικού αλλά και ο τρόπος υλοποίησής της στην πράξη εκφράζει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τον βαθμό εναρμόνισης της πολιτείας με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους πρόνοιας.

Από τον δικηγόρο Πέτρο Δημοβέλη

Το σοβαρό και σημαντικό θέμα των οδοιπορικών ρυθμίζεται πλέον από τις διατάξεις του Ν 4336/2015. Κύριες επισημάνσεις που μπορούν να διατυπωθούν συνοπτικά και σε γενικές γραμμές είναι οι εξής :

Από τον δικηγόρο Πέτρο Δημοβέλη

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΚ «από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν».

Από τον δικηγόρο Πέτρο Δημοβέλη

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί πολλούς στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι παντρεμένοι με δημόσιο υπάλληλο, είναι το θέμα της συνυπηρέτησης, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι της ισορροπίας της οικογένειας τους .