Πώς εξισώνεται στην πράξη ο πιο αδύναμος διάδικος με τον πλέον ισχυρό αντίπαλο, όταν έχει "στη τσέπη του" ένα ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας της ARAG HELLAS;

Ως γνωστόν το πιο αδύναμο μέρος μίας σύμβασης "μειονεκτεί" έναντι του ισχυρότερου μέρους, όπως λ.χ. σε μία δανειακή σύμβαση η τράπεζα ως δανείστρια έχει "το πάνω χέρι" έχοντας στο πλευρό της ομάδα δικηγόρων-συμβούλων κτλ. ενώ ο μέσος δανειολήπτης μπορεί να μην έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε ανά πάσα στιγμή έναν δικηγόρο στο πλευρό του.

Το ίδιο συμβαίνει και όταν προκύπτει μία εργασιακή διαφορά μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ο εργοδότης κατά τεκμήριο τυγχάνει πάντα το ισχυρότερο μέρος της σύμβασης εργασίας. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η σφοδρή αντιδικία και αντιπαλότητα ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή ακινήτου όταν ανάμεσά τους προκύψει μία νομική διαφορά επαγγελματικής μίσθωσης.

Τα ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας της ARAG HELLAS με ένα προσιτό ασφάλιστρο έρχονται και εξισώνουν το πιο αδύναμο μέρος μίας έννομης σχέσης με το πιο ισχυρό αντίδικο, ενισχύοντας τους ασφαλισμένους με εξειδικευμένους δικηγόρους του δικτύου της και απαλλάσσοντάς τους από τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα κτλ.

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ασφαλιστικής υπόθεσης της ARAG HELLAS, την οποία χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η δικηγορική εταιρία ΣΑΡΙΔΑΚΗ & Συνεργάτες.

"Στα πλαίσια της ενασχόλησης του γραφείου μας με διαφορές αστικού δικαίου, αναλάβαμε τον χειρισμό υπόθεσης ασφαλισμένου της ARAG HELLAS, ο οποίος απειλείτο με άμεση έξωση από την επαγγελματική του εγκατάσταση, με την πλευρά του εκμισθωτή να επικαλείται δυστροπία περί την καταβολή των μισθωμάτων και, συνακόλουθα, οφειλή του ασφαλισμένου μας εξ αυτού του λόγου μισθωμάτων ύψους άνω των 50.000 Ευρώ.

Κατά των εκδοθεισών σε βάρος του ασφαλισμένου μας Διαταγών απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων ασκήσαμε ανακοπές και, ασφαλώς αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως των Διαταγών που είχαν εκδοθεί, με άξονα την επίκληση νεότερης άτυπης/ προφορικής συμφωνίας του ασφαλισμένου μας με τον εκμισθωτή για μείωση του συμφωνημένου εγγράφως μισθώματος.

Τόσο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οπότε συζητηθήκαν οι αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως των Διαταγών, όσο και κατά την διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου αλλά και του Εφετείου Αθηνών, αποδείξαμε ότι ο ασφαλισμένος μας δεν όφειλε μισθώματα, δεδομένου ότι αποδείξαμε την σύναψη προφορικής συμφωνίας για την μείωση του μισθώματος και την καταβολή ανελλιπώς και εμπρόθεσμα του συμφωνηθέντος προφορικά με τον εκμισθωτή μειωμένου μισθώματος, με αποτέλεσμα ο μεν ασφαλισμένος μας να δικαιωθεί πλήρως, ο δε κακόπιστος εκμισθωτής να καταδικαστεί, αφού έχασε όλες τις δίκες σε σημαντικού ύψους δικαστική δαπάνη."

Το ανωτέρω άρθρο συνετάχθη από τη Δικηγόρο Αθηνών, Κυρία Πένη Σαριδάκη, εταίρο στη δικηγορική εταιρία "Σαριδάκη & Συνεργάτες".

Η Πένη Σαριδάκη είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση σε διαφορές του Ασφαλιστικού Δικαίου. Συνεργάζεται πλέον των τριών δεκαετιών με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ως Νομική Σύμβουλος επί ασφαλιστικών θεμάτων. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1981. Έχει συγγράψει νομικά και ασφαλιστικά εγχειρίδια και έχει διδάξει επίκαιρα νομικά, ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Είναι πιστοποιημένη από τον ΟΑΕΔ εισηγήτρια. Από το 2002 είναι βασική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου. Είναι επίσης συνεργάτιδα του ΕΤΙ και εισηγήτρια νομικών θεμάτων ιδιωτικής ασφάλισης και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία περίπου με την ARAG HELLAS, αναλαμβάνοντας υποθέσεις ασφαλισμένων της που αφορούν κυρίως σε αστικής φύσεως διαφορές, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης.

Πηγή https://www.nextdeal.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 11:21