Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2016 10:44

Κινητικότητα στο Δημόσιο

< Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόσληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις>.
( ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ)

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο αφορά διοικητικούς υπαλλήλους και η κινητικότητα θα είναι εθελουσία. Θα πραγματοποιείται με μία αίτηση και υπογραφή και το αρμόδιο υπουργείο θα παρουσιάσει ένα σύστημα όπου θα φαίνονται οι κενές θέσεις για να μπορεί να γίνονται οι κατάλληλες επιλογές.

Άρα ένα βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος θα είναι ο εθελούσιος χαρακτήρας και η δυνατότητα ενός υπαλλήλου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων, βάσει κάποιων κανόνων και προϋποθέσεων.

Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων όπως δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι φυλακών, οι υπάλληλοι νοσοκομείων, ΕΚΑΒ και ορισμένοι άλλοι.

Υπενθυμίζεται ότι όπως προβλέπει το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, η αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητηθεί να δεχτεί τους υπαλλήλους, για την κάλυψη των κενών του, το οποίο θα συνθέτεται από τον γενικό διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση και από τον διευθυντή προσωπικού του φορέα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται με βάση τέσσερα κριτήρια.

  1. τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με τη θέση που διεκδικούν.
  2. τις εκθέσεις αξιολόγησης.
  3. την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο.
  4. κάθε στοιχείο του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου που τεκμηριώνει την καταλληλότητα του.

Στο κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε προβλέπεται και ένα πέμπτο στάδιο, η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. (δείτε εδώ το σχέδιο νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων)


Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, είναι ήδη έτοιμη, με το ειδικό πρόγραμμα δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασφαλισμένων πελατών της.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί για να μπορέσει να προστατέψει και να προφυλάξει τα δικαιώματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανθεκτικό στις συνεχείς αλλαγές, εναρμονισμένο πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων.