Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 10:26

Νέος Κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones-ΣμηΕΑ)

Σε ισχύ τίθεται από 1η Ιανουαρίου 2017, ο κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών –ΣμηΕΑ, γνωστά και ως drones. Ο νέος αυτός κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ( 3152/B 30-09-2016), καθορίζει ευκρινώς όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Τα θέματα αυτά αφορούν :

1. Ζητήματα ασφάλειας πτήσεων.
2. Ευαίσθητα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
3. Αστική ευθύνη.
4. Προστασία Περιβάλλοντος.
Ο κανονισμός και τα θέματα που ξεκαθαρίζει, ευθυγραμμίζονται με αυτά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της αεροπορίας, καθώς και του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας.

Τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ανοιχτή κατηγορία : Στη συγκεκριμένη κατηγορία ο χειριστής διατηρεί απευθείας οπτική επαφή με το αεροσκάφος, το οποίο είναι έως 25 κιλά και η πτήση λαμβάνει χώρα σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης καθορίζονται τα 400 πόδια.
Τα drones της κατηγορίας αυτής απαγορεύονται να πετάξουν πάνω από συγκεντρωμένο πλήθος, εκτός και εάν διαθέτουν άδεια επαγγελματική και φυσικά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ειδική κατηγορία : Στην κατηγορία αυτή χρειάζεται ειδική άδεια πτητικής λειτουργίας αφού ο προσκομιστεί σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφάλειας, εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εάν η χρήση του drones είναι εμπορική, τότε απαιτείται εγγραφή του μηχανήματος σε ειδικό μητρώο και κατοχή ειδικής άδειας αφού πρώτα πληρωθεί το ανάλογο παράβολο.

Πιστοποιημένη κατηγορία : Στην τρίτη κατά σειρά κατηγορία χρειάζεται η νηολόγηση του αεροσκάφους σε μητρώο και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Ο χειριστής πρέπει να περάσει ειδική εκπαίδευση, η οποία θα καθοριστεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα drones, ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία ανήκουν, ο ιδιοκτήτης τους υποχρεούται να δηλώσει το είδος χρήσης του.
Εάν μάλιστα ανήκει στην δεύτερη ή στην τρίτη κατηγορία θα απατηθεί τα drones να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.

( Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τον κανονισμό)

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) είναι μία σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με πάρα πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες αλλά και κινδύνους που διατρέχουν όσοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς λόγους.

Τα drones είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό ή ψυχαγωγικό εργαλείο από το οποίο όμως ενδέχεται να προκύψουν προς τρίτους υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες. Θέματα δηλαδή που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες –χειριστές –εκμεταλλευόμενους για παραπομπή στα ποινικά, διοικητικά, καθώς επίσης για κλήσεις σε απολογίες –έγγραφες εξηγήσεις και πρόστιμα από Υ.Π.Α.

Η ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας και λοιπών ασφαλιστικών κινδύνων από την χρήση ΣμηΕΑ ( drones ), είναι πολύτιμη και επιβεβλημένη, καθώς προστατεύει, προφυλλάσει και θωρακίζει πλήρως τον χειριστή και ιδιοκτήτη από το σύνολο των κινδύνων.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 πρωτοπόρος και ανταποκρινόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς και αφού φυσικά έλαβε υπόψη της την τελευταία νομοθεσία για τα drones, προσφέρει στην αγορά το νέο και άκρως εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας της ARAG για τους ιδιοκτήτες και τους εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (drones).

Ένα πρόγραμμα καινοτόμο, εναρμονισμένο με τις διατάξεις, πολύτιμο, με προτεραιότητα στο να αποκρούσει και να εξαλείψει πλήρως τους κινδύνους που μπορεί να γεννηθούν από την χρήση των drones.

(Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα )