Ξενοδοχεία

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 παρέχει πλήρη υπεράσπιση σε θέματα που αφορούν τις Ξενοδοχιακές Επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Νομική Προστασία Ξενοδοχεών.

 

Νομική Προστασία Ξενοδοχείων

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητά τους ως επιχειρηματία και ελεύθερου επαγγελματία, για την νομίμως ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητά του, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

παρέχεται υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για ποινικές παραβάσεις που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα:

 • Τραυματισμός ή θάνατος διαμένοντα στο ξενοδοχείο
 • Ο πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα και υποβάλει μήνυση

Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία

Επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν με την ασφαλιστική σας εταιρία για ασφαλιστήρια της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα:

 • ασφαλιστήρια πυρός
 • ασφαλιστήρια κλοπής
 • ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων

  Για παράδειγμα:

  • Φωτιά στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και προκύπτει καθυστέρηση στην αποζημίωση ή διαφορά ως προς το ύψος της αποζημίωσης.

Απόκρουση απαιτήσεων και προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας

Παρέχεται κάλυψη της απόκρουσης απαιτήσεων που μπορεί να έχουν άλλοι από εσάς για θέματα που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, καθώς και την προσεπίληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης. Για παράδειγμα:

 • Πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα ή σε χώρο του ξενοδοχείου και διεκδικεί αποζημίωση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση (όριο των εξόδων και αμοιβών για κάθε μία περίπτωση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Αριθμός κλινώνΕτήσια μικτά ασφάλιστρα
έως 100 200 €
101 - 200 350 €
201 - 300 550 €
301 - 500 800 €
501 και άνω 1.200 €

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ιατρικά Κέντρα Κέντρα Εστίασης »