Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιατροί με εξαρτημένη Σχέση Εργασίας (Νοσοκομειακοί Ιατροί)

Ο γιατρός λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος σε κινδύνους ερχόμενος σε επαφή με ασθενείς, υποδεικνύοντας εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, διαγιγνώσκοντας παθήσεις και προτείνοντας φαρμακευτικές ή άλλες θεραπείες ή ενεργώντας επεμβάσεις κάθε είδους.

 

Ποινική Νομική Προστασία Ιατρών Με εξαρτημένη Σχέση Εργασίας (Νοσοκομειακοί Ιατροί)

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία ασκεί νομίμως. Η προστασία επεκτείνεται και όταν ο ασφαλισμένος παρέχει της υπηρεσίες του και με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
 • εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
 • συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:

  • Εξύβρισης
  • Χειροδικίας
  • Πρόκλησης σωματικών βλαβών
  • Δυσφήμισης

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

  Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  • Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις- Προαγωγές
  • Βλαπτικές μεταβολές
  • Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
  • Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  • Παρακράτηση μισθού
  • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών κλπ
  • Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
  • Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής έρευνας κλπ
  • Δυσμενής μετάθεση
  • Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

  Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα

  Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

  • Αμοιβές των δικηγόρων.
  • Τα δικαστικά έξοδα.
  • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
  • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
  • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

  Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

  Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

  Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

  Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

  Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.