Πλήρης Νομική Προστασία Ιατρών Χωρίς Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες ειδικών ομάδων ασφάλισης όπως των ιατρών.

 

Πλήρης Νομική Προστασία Ιατρών Χωρίς Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία ασκεί νομίμως.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
 • εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
 • συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:

 • Εξύβρισης
 • Χειροδικίας
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών
 • Δυσφήμισης

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί νομίμως,

από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα

 

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.