Συχνές Ερωτήσεις

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας υπόσχεται να καταβάλει όλες τις δαπάνες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαίτιου τρίτου, ενώ η ασφαλιστική εταιρία αστικής ευθύνης υπόσχεται ότι θα καταβάλει ή να αποζημιώσει τη ζημία που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος προς τρίτους. Με άλλα λόγια η ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας εξ ορισμού διεκδικεί ή αποκρούει αξιώσεις αποζημιώσεως των ασφαλισμένων της και καλύπτει την υπεράσπιση των ασφαλισμένων σε ποινικά δικαστήρια, ενώ η αστική ευθύνη θα κληθεί να πληρώσει για την αξία των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Η ταυτόχρονη άσκηση αστικής ευθύνης και Νομικής Προστασίας από τη ίδια ασφαλιστική εταιρία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ασφαλισμένου, λόγω του ότι μπορεί να ανακύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι προφανές ότι δεν κατοχυρώνονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, όταν προκύψει μία αντιδικία συνεπεία ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος, και οι εμπλεκόμενοι ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ο ένας για νομική προστασία και ο άλλος για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος νε νομική προστασία θα προσφύγει στον ασφαλιστή του ζητώντας να χρηματοδοτήσει ένα δικαστικό αγώνα εναντίον του εαυτού του για να αποζημιωθεί από τον αντίδικο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος για αστική ευθύνη στην ίδια ασφαλιστική εταιρία. Παρόμοιο θέμα μπορεί να γεννηθεί και εάν ο ασφαλισμένος με νομική προστασία ζητήσει την υπεράσπισή του σε ποινικό δικαστήριο συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και ο ασφαλιστής εξαρτά οικονομικά συμφέροντα από την καταδίκη του ασφαλισμένου, σχετικά με την αποζημίωση ή όχι του αντιδίκου. Συμπερασματικά ο μόνος τρόπος για να αποκλειστεί ο κίνδυνος της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ο πλήρης διαχωρισμός άσκησης των κλάδων αστικής ευθύνης και νομικής προστασίας.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει να καταβάλει:

  • τις αμοιβές του δικηγόρου ακόμη και αν αυτός είναι επιλογή του ασφαλισμένου.
  • τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης ( δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα κτλ.)
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
  • τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο
  • τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
  • την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη
  • τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

Ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει καθόλου στις δικαστικές δαπάνες. Η μοναδική του υποχρέωση είναι να έχει πληρώσει το ασφαλιστήριό του

Ναι, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το δικηγόρο της επιλογής του.

Οι καλύψεις της Νομικής Προστασίας ισχύουν για την Ελλάδα, στην Ευρώπη, καθώς και σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν συμβόλαια που περιορίζουν τον τόπο κάλυψης.
Είναι αυτονόητο για παράδειγμα τα ιδιαίτερα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από ένα τροχαίο συμβάν εκτός Ελλάδος. Τα ίδια προβλήματα θα υπάρξουν και εντός Ελλάδος εάν υπάρξει εμπλοκή με ένα αλλοδαπό όχημα.
Αφενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και αφετέρου οι υπέρογκες αμοιβές δικηγόρων και πραγματογνωμόνων θα καταστούν εμπόδια στην ομαλή έκβαση μίας υποθέσεως.
Οι ασφαλισμένοι μας όμως δεν έχουν να σκεφτούν τέτοια είδους προβλήματα, γιατί αναλαμβάνουμε όλες τις σχετικές δαπάνες με ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών που τους συμπαραστέκεται συνεχώς.

Ένα πρόγραμμα Νομικής Προστασίας δεν κοστίζει αλλά αξίζει και συμφέρει.
Η αξία των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας ξεκινούν από 40 ευρώ το χρόνο και διαμορφώνονται ανάλογα με το τι δραστηριότητα που θέλουμε να καλύψουμε και το είδος των παροχών.