Γιατί να έχω Νομική Προστασία;

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και επιτελεί ένα σοβαρότατο κοινωνικό έργο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, οικογενειάρχης), να προσφύγει με αξιοπρέπεια στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις του ή να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του από κατηγορίες που στρέφονται εναντίον τους.

Αντιδικίες δηλαδή που απαιτούν χρήματα, δαπάνη πολύτιμου χρόνου και εξειδικευμένη γνώση που μεταφράζεται σε ειδική μεταχείριση από επαγγελματίες νομικούς για να προφυλαχτούν τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα της έκβασης των δικαστικών αγώνων και η ενδεχόμενη καταδίκη στην καταβολή των δικαστικών δαπανών υπέρ του αντιδίκου . Κάτι δηλαδή που αποθαρρύνει αρκετές φορές τους πολίτες να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, κυρίως δε αυτών που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις.

nomiki prostasia 5

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εξομοιώνει τον οικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον ισχυρότερο αντίδικο και του παρέχει την δυνατότητα για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο κατοχυρώνοντας πλήρως τα συμφέροντα του.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι νομικές διαφορές είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλαπλασιάζονται και ως εκ τούτου η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καθίσταται άκρως απαραίτητη και χρήσιμη από ποτέ.

Επίσης είναι κοινώς ομολογούμενο ότι στο πλαίσιο της οικονομικής πειθαρχίας και προσαρμογής, δέχονται σφοδρότατη επίθεση τα εργασιακά δικαιώματα που οδηγούν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με πληθώρα προβλημάτων και εμπλοκών, που μόνοι τους δεν μπορούν να επιλύσουν.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, η Νομική Προστασία 24 στέκεται δίπλα στον άνθρωπο-πολίτη-καταναλωτή και τον υποστηρίζει, όταν υφίστανται παραβιάσεις τα νόμιμα και κατοχυρωμένα δικαιώματά του, που αρκετοί με αφορμή την οικονομική αυτή συγκυρία, βρίσκουν κατάλληλο έδαφος να τα καταστρατηγήσουν ποικιλοτρόπως.

Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος της Νομικής Προστασίας έχει ξεχωριστή θέση, αφού δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη στον ασφαλισμένο πολίτη να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων του.

Ως αναφορά για το άμεσο μέλλον είναι σίγουρο πως θα δημιουργηθούν διαφορές:

  • από την ηλεκτρονική επικοινωνία και το εμπόριο μέσω του διαδικτύου,
  • από τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβολής της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά
  • και από την έκθεση στους κινδύνους των τραπεζικών συναλλαγών και επενδύσεων.

 

Διαβάστε ακόμη: