Ιστορική Αναδρομή

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους ασφάλισης.

Οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία ασφαλιστικής επιχείρησης αυτού του είδους, εμφανίζονται στις αρχές του 20ου αιώνα στη Γαλλία και στην Αυστρία με τη μορφή της ασφάλισης δικαστικών εξόδων από οποιαδήποτε αιτία.

Επίσης μεγάλη ανταπόκριση είχαν οι ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, κυρίως εκείνης της Νομικής Προστασίας των αυτοκινήτων, μεταξύ των αυτοκινητιστών.

Η Νομική Προστασία αυτοκινήτων γεννήθηκε το έτος 1917, σαν ασφάλιση εκείνων που μετείχαν στους αυτοκινητιστικούς αγώνες του LE MANS.

Πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η ασφάλιση αυτή εξαπλώθηκε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα άρχισε να ασκείται από τις αρχές του 1970, από άκρως εξειδικευμένους ασφαλιστές.

Από τότε και μετά αναπτύχθηκαν πολλά είδη και προγράμματα Νομικής Προστασίας τα οποία κάλυψαν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και αναγκών.

istoriki anadromi fotolia 107271681

Διαβάστε ακόμη: