Μορφές της Νομικής Προστασίας

Ανάλογα με τις αιτίες των διαφορών, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορεί να χωριστεί αρχικά σε δύο μεγάλους κλάδους.

 • Γενική Ασφάλιση Νομικής Προστασίας, η οποία καλύπτει τις διαφορές που δημιουργούνται από οποιαδήποτε αιτία και σε
 • Ειδικές Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, που καλύπτουν διαφορές που γεννιούνται από συγκεκριμένες αιτίες.

Επίσης η Νομική Προστασία μπορεί να διακριθεί σε:

 • Επιθετική : η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τον κίνδυνο των απαιτουμένων δαπανών για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης κατά τρίτων δικαστικά ή εξώδικα.
 • Αμυντική : η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει των κίνδυνο των ακόλουθων δαπανών.
  για την απόκρουση αξιώσεων εναντίον τρίτων.
  για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια.
  για την παράσταση του ασφαλισμένου ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
 • Συμβουλευτική : η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τις δαπάνες για την παροχή νομικών συμβουλών.
nomiki prostasia 3

 

Διαβάστε ακόμη: