Δ.Χ.Φ. Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας που βγάζει τον οδηγό Δ.Χ.Φ. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών από τα δύσκολα.

 

Νομική Προστασία Δ.Χ.Φ. Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του οδηγού Δ.Χ.Φ. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν ευθύνεστε ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό σας τις απαιτήσεις για:

 • τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου σας,
 • την οικονομική ζημιά που έχετε υποστεί για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας αλλά αναγκάζεστε να μισθώσετε άλλο .
 • τα διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματικά οχήματα,
 • την μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου,
 • τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα,
 • την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός.
 • την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση που κατηγορείσθε για τραυματισμό ή θάνατο προσώπου από αμέλεια, η εταιρία αναλαμβάνει την υπεράσπιση σας στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Όταν υποπέσετε σε τροχαία παράβαση και διώκεσθε ποινικώς η εταιρία αναλαμβάνει να σας εκπροσωπήσει σε όλα τα ποινικά δικαστήρια.

Σε περίπτωση που σας αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.

Όταν έχετε διαφορές που προέκυψαν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις απαιτήσεις σας.

Όταν θέλετε να διεκδικήσετε την ιδία συμμετοχή σε περίπτωση μικτής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας.

Όταν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από ασφαλιστήρια κλάδου μεταφορών(προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας σε περίπτωση που ενάγεστε ο ίδιος).

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.