Δ.Χ. Οχήματα

Αν ο ασφαλισμένος είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής απαιτείται ξεχωριστό συμβόλαιο για φορτηγό και λεωφορείο.

 

Νομική Προστασία Δ.Χ. Οχημάτων

Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η Νομική Προστασία του οχήματος και σαν επαγγελματικού μέσου, και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος και ασφαλής.

ΦΟΡΤΗΓΑ:

Στα πλαίσια της παραπάνω κάλυψης περιλαμβάνονται:

 • Η διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου από σταλίες.
 • Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ )
 • Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από διαφορές του ασφαλισμένου με τον οδηγό του, για μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ.
 • Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για:
  • υπέρβαρο, ταχογράφο,
  • μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού,
  • μη έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κλπ.
 • Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, παραλήπτη ή αποδέκτη του εμπορεύματος.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Κατηγορίες για μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων και προσωπικού (ρεπό, υπερωρίες κλπ), για μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών, για μεταφορά επί κομίστρω. Διεκδίκηση απαιτήσεων για μή πληρωμή εισιτηρίων, κομίστρων ή άλλων αποζημιώσεων. Εργασιακές διαφορές με τον οδηγό του.

ΤΑΞΙ:

Κατηγορίες για άρνηση μίσθωσης, διπλή μίσθωση, μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων, επιλογή πελάτη, υπερβολικό κόμιστρο κλπ. Απαιτήσεις λόγω άρνησης καταβολής κομίστρου, απαιτήσεις εναντίον του οδηγού για μή απόδοση εισπράξεων ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρήσης αυτοκινήτου κλπ. Εργατικές διαφορές.

Η ασφαλιστική προστασία ισχύει για την Ελλάδα.

Τα Δ.Χ. λεωφορεία και φορτηγά καλύπτονται για την Ευρώπη και τις παραμεσόγειες χώρες με ειδικό επασφάλιστρο. Προϋπόθεση της κάλυψης αυτής είναι η ύπαρξη Νομικής Προστασίας Οχήματος.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.