Πλήρης Νομική Προστασία Ρυμουλκούμενου και Επικαθήμενου

Ένα πλήρης εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ρυμουλκούμενων και Επικαθήμενων με παροχές και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των οδηγών.

 

Πλήρης Νομική Προστασία Ρυμουλκούμενου και Επικαθήμενου

Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο)

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
 • Για την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κομίστρω.
 • Αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλίες).
 • Αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία (διαφυγόντα κέρδη κοκ).
 • Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων που αφορούν το είδος του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση.
 • Για την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών όταν λόγω της εξ αμελείας παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται διοικητικά μέτρα.

Όριο κάλυψης

Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τους συνασφαλισμένους.

Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης

Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και Παραμεσόγειες χώρες

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ρυμουλκούμενα και Επικαθήμενα