Έννοια της Νομικής Προστασίας

Η Νομική Προστασία είναι εκείνος ο ασφαλιστικός κλάδος ο οποίος καλύπτει, δηλαδή πληρώνει όλα τα αναγκαία έξοδα του ασφαλισμένου, προκειμένου να μπορέσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει το δίκιο του.

Το ίδιο ισχύει και για την ποινική του υπεράσπιση, όταν παραπέμπεται να δικαστεί ως κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο για εξ αμελείας αδικήματα .

Τα έξοδα αυτά μπορεί να είναι ένσημα , παράβολα, αγωγόσημα, αμοιβές δικηγόρων, καθώς τις εξώδικες δαπάνες.

Επιπλέον η Νομική Προστασία αναλαμβάνει να καλύψει την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο.

Με άλλα λόγια με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ασφαλισμένος είναι απαλλαγμένος από το οικονομικό βάρος που απαιτεί η επίλυση μίας νομικής διαφοράς, που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να την επιβαρυνθεί ο ίδιος ή δεν θα προσέφευγε διόλου στην δικαιοσύνη για την επίλυσή της.

nomiki prostasia 2

Έτσι ο ασφαλισμένος χωρίς τα οικονομικά βάρη μπορεί να σκεφτεί καθαρά και τελείως ανενόχλητος για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Η παροχή του ασφαλιστή σε περίπτωση της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου καθορίζεται βάσει της ασφαλισμένης ζημίας και του ασφαλιστικού ποσού, σαν ανώτερο όριο ασφάλισης.

Χωρίς να αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται όμως και η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων για μεγαλύτερο όριο ασφάλισης.

Διαβάστε ακόμη: