Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 11:11

General Data Protection Regulation (GDPR), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΚΠΔ/GDPR

Αποτελεί τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2016/679), της 27ης Απριλίου 2016, που έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης αναλύει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις των υπευθύνων αλλά και των χειριστών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ από 25/05/2018.

Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν, μέχρι τις 25/05/2018, (δείτε εδώ τον κανονισμό).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο κανονισμός ορίζει ως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, κάθε πληροφορία που τελικά ταυτοποιεί ένα Φυσικό Πρόσωπο που είναι και το ‘Υποκείμενο΄ των προσωπικών δεδομένων.
Το ‘ Υποκείμενο’, ή αλλιώς το φυσικό πρόσωπο, είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συνεπάγεται ότι οι πολίτες, θα μπορούν να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους , καθώς επίσης οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα μπορούν να δρέπουν επιχειρηματικά οφέλη με πιο ισότιμους όρους.

Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή οδηγία, αποτελεί ουσιαστικά μια δέσμη κανόνων, που αφορούν την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως σε πιο σημείο βρίσκεται η έδρα τους.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων σχετικά με τα εξής :

  1. Τα προσωπικά τους δεδομένα.
  2. Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  3. Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μετάβαση των προσωπικών τους δεδομένων, εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Τις διαδικασίες μεταφοράς προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, ανταποκρινόμενη πλήρως στα νέα δεδομένα, είναι έτοιμη να προωθήσει ειδικά προγράμματα Νομικής Προστασίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών τα οποία μπορούν να τους θωρακίσουν νομικά πλήρως από πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων πολιτών που έχουν στη διάθεσή τους.