Εξωτερικό

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 βρίσκεται δίπλα και στον ιδιοκτήτη οχήματος που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις που παρέχονται και στην Ελλάδα.

 

Νομική Προστασία Στο Εξωτερικό

Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός Ελλάδος. Αφενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και αφετέρου οι υπέρογκες αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ.

Οι ίδιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η σύγκρουση γίνει με ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα.

Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί η ARAG αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών τους συμπαρίσταται συνεχώς.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος - ασφαλισμένος μας - , οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του το όχημα καθώς και οι συνεπιβαίνοντες.

Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες παραβάσεις, αφαίρεση διπλώματος κλπ).

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

  • Αμοιβές των δικηγόρων.
  • Τα δικαστικά έξοδα.
  • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
  • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
  • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.