Αιρετοί Αξιωματούχοι (Περιφερειάρχες-Δήμαρχοι-Αντιδήμαρχοι κτλ)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αιρετών Αξιωματούχων (Περιφερειάρχες-Δήμαρχοι-Αντιδήμαρχοι κτλ)

Η Νομική Προστασία των αιρετών στους δήμους και στις περιφέρειες, αποτελεί ένα δικαίωμα που συμβάλλει και προωθεί την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, την προαγωγή των πρωτοβουλιών τους, καθώς και την λήψη αποφάσεων που ο ρόλος τους απαιτεί.

Στην κατηγορία των αιρετών μπορούν να καταταγούν οι δήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, περιφερειάρχες, αντί-περιφερειάρχες, και περιφερειακοί σύμβουλοι. Οι ανωτέρω μπορούν να απολαμβάνουν πλέον μία πλήρη Νομική Προστασία, τόσο στις περιπτώσεις της ποινικής τους δίωξης όσο και στις περιπτώσεις αστικών και πειθαρχικών διώξεων έτσι ώστε να μπορέσουν να θωρακιστούν πλέον για τις τεράστιες αστικές ευθύνες που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν.3852/2010 (Καλλικράτης).

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24

επίκαιρη πάντα, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα της ARAG, για να μπορέσουν να θωρακιστούν και να προφυλαχτούν, ως ασφαλισμένοι μας με την ιδιότητα τους ως αιρετοί αξιωματούχοι για την αναληφθείσα δραστηριότητα και υπό την ιδιότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον ασκείται νομίμως.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για την ποινική υπεράσπιση των αιρετών, για την υπεράσπιση τους σε όλα τα στάδια μιας πειθαρχικής διαδικασίας, σε περιπτώσεις καταλογισμού αστικής ευθύνης και σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δεχθεί επίθεση για ψευδή μήνυση, εξύβριση, δυσφήμιση, καθώς και στην παροχή νομικών συμβουλών.

Ένα αξιόπιστο και καινοτόμο ασφαλιστικό πρόγραμμα πολύτιμο και ανθεκτικό στις συνεχείς αλλαγές. Εναρμονισμένο στις σύγχρονες ανάγκες ενός δημοσίου προσώπου, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην απόκρουση οποιοδήποτε κινδύνου.

Της ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητά του ως αξιωματούχος για την αναληφθείσα δραστηριότητα και υπό την ιδιότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον ασκείται νομίμως.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

- για την ποινική υπεράσπιση των αιρετών, κατόπιν ασκήσεως σε βάρος τους ποινικών διώξεων για πταίσματα και πλημμελήματα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ΄ ευκαιρία ασκήσεώς τους, εξαιρουμένων των ατιμωτικών πλημμελημάτων, δηλαδή της παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, δωροδοκίας, εκβίασης, κλοπής, υπεξαίρεσης, απιστίας, απάτης, καταπίεσης, αιμομιξίας, μαστροπείας, σωματεμπορίας, παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λαθρεμπορίας. Η κάλυψη αφορά σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (πρώτο και δεύτερο βαθμό),αρχομένης από την προδικασία έως και την τελική παραπομπή του αιρετού στο ακροατήριο.

- για την προστασία του ασφαλισμένου από πειθαρχικές διώξεις που ασκούνται από εποπτεύουσες αρχές και περιλαμβάνει την υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας.

- για την προστασία σε υποθέσεις καταλογισμού των αιρετών, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης που υπέχουν έναντι του Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτη) (Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το Νόμο).

- για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης και δυσφήμισης, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο ασφαλισμένος μας όταν δεχθεί ψευδή μήνυση, ή εξύβριση, δυσφήμιση, Ποινικολόγος αναλαμβάνει τόσο την σύνταξη της μήνυσης όσο και την παράσταση στο ακροατήριο προς υποστήριξή της και ως πολιτικώς ενάγων.

- για την παροχή Νομικών Συμβουλών, σχετικά με τις ανωτέρω ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα δηλωθούν.

*Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά την διάρκεια της ασφάλισης.

 

Ασφαλιστικό ποσό : 26.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

  • Αμοιβές των δικηγόρων.
  • Τα δικαστικά έξοδα.
  • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
  • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
  • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΣμηΕΑ (drones)