Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής & Πραγματογνώμονας

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας ειδκά διαμορφωμένο να καλύπτει όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής & Πραγματογνώμονας.

 

Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή & Πραγματογνώμονα

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή του ασφαλιστικού πραγματογνώμονα, για την επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο & την οποία ασκεί νομίμως. Εάν η διαμεσολάβηση ή η δραστηριότητα του πραγματογνώμονα ασκείται από εταιρία, η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον νόμιμο εκπρόσωπό της.

Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των γενικών όρων ασφαλίσεως Νομικής Προστασίας, παρέχεται:

 • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και αφορούν την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την δραστηριότητά του.
 • Για την απόκρουση απαιτήσεων και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση αγωγής τρίτων εναντίον του
 • Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου στις διαφορές του με την ασφαλιστική εταιρία που ασφαλίζει την επαγγελματική του αστική ευθύνη.
 • Για τις μισθωτικές διαφορές του ασφαλισμένου με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του στέγης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο.
 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, που θα προκληθούν στην έδρα της ασφαλισμένης επιχείρησης.
 • Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις και ασφαλιστικά ταμεία.
 • Για τις υπαλληλικές διαφορές του ασφαλισμένου με το προσωπικό που απασχολεί, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Η κάλυψη επεκτείνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον όμως αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια και αρχές.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη της ασφάλισης.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φυσιοθεραπευτές Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις »