Διοικητικά Συμβούλια

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 είναι δίπλα σε κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για να το προστατεύσει και να το βοηθήσει με οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει.

 

Νομική Προστασία Διοικητικών Συμβουλίων

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι με την ιδιότητά τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, για μία δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων
 • για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα του Δ.Σ.
 • για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας
 • για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, δυσφήμισης και παράσταση πολιτικής αγωγής για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διαχειριστές Πολυκατοικιών Διευθυντικά Στελέχη »